Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ได้นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มาบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ให้กับสภากาชาดพะเยา เนื่องในวัน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2562"

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย รองผู้อำนวยการเสรี ปัญญา ครูวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ได้นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มาบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ให้กับสภากาชาดพะเยา เนื่องในวัน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2562" ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา