วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน โดยในกิจกรรมครั้งยังได้มีการมอบทุนการศึกษาจากท่านนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล ให้กับกับเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอีกด้วย