Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมครู บุคลากร สพม.36 เชียงราย-พะเยา ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Teleconference Youtube Live ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมครู บุคลากร สพม.36 เชียงราย-พะเยา ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Teleconference Youtube Live ครั้งที่ 1/2562 โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36(เชียงราย-พะเยา)  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่องการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และนโยบายการจัดการศึกษาที่สำคัญ