Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 18-24 มีนาคม 2562 รด.จิตอาสาสนับสนุนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

วันที่ 18-24 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้ "รด.จิตอาสาสนับสนุนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562" โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนให้กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 20 นาย ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้คนในพื้นที่อำเภอแม่ใจไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารประจำจุดตามหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้งในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันเลือกตั้งแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด