Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้กับบุคลากร นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และประชาชนในอำเภอแม่ใจที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้กันอย่างมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้กับบุคลากร นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และประชาชนในอำเภอแม่ใจที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้กันอย่างมากมาย ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม