โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ประกาศ ! รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี2564 คลิกที่นี่
ประกาศ !!! การประมูลร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี2564 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด !!! แบบใบเสนอราคาประมูล ร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี2564 คลิกที่นี่

ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประเภททุนโครงการ เพชรดี ศรี มว. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563 ช่วงวันที่ 8-26 มิ.ย.63 คลิกที่นี่

รายชื่ออีเมล์ @maechai.ac.th ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 9 เมษายน 2564 กิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและเดินทางส่งคุณครู เพียรกิจ นิมิตรดี ที่ได้ย้ายไปทำงานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิจิตร  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเดินทางส่งคุณครู เพียรกิจ นิมิตรดี ที่ได้ย้ายไปทำงานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ทางโรงเรียนขอให้คุณครูเพียรกิจ นิมิตรดี ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป