โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!!  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบทดสอบ O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2562
                             วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา

ดาวน์โหลด!!!  แบบทดสอบ O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562
                            วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา

ดาวน์โหลด!!!  ระเบียบการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
                             ประเภทกีฬาฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม การสมัครเข้าร่วมการวิ่ง 48 ปี แม่ใจวิทยาคม มินิมาราธอน    คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม การชำระงิน ค่าสมัคร วิ่ง 48ปี แม่ใจวิทยาคม มินิมาราธอน    คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม เช็คสถานะการชำระเงิน การสมัครวิ่ง 48 ปี แม่ใจวิทยาคม มินิมาราธอน   คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

 ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

 ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 
 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 24 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเจแปนเดย์ ครั้งที่ 5

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเจแปนเดย์ ครั้งที่ 5  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในงานนี้คุณโย๊ะชิยุขิ ฮะระดะ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 1 เครื่องให้กับห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และมอบรองเท้ากีฬาที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนมัธยมโออิตะไมซุรุ ประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น งานเจแปนเดย์จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นของโณงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการปฏิบัติจริง ในครั้งนี้นักเรียนได้ร่วมกันทำอาหารญี่ปุ่นได้แก่ ข้าวแกงกะหรี่หมูทอด  บุตะจิรุโซเมง  สลัดแบบญี่ปุ่น ข้าวห่อสาหร่ายและเยลลี่ผลไม้ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมคือ การสวมชุดยูกะตะ  การพับกระดาษ  เพลงและเกมญี่ปุ่นและบิงโกเกม

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ของนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ของนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้ยุวกาชาดได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือทำร่วมกัน