โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ใช้ลงใน ปพ.5) คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไซต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่
ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ในการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียน รร.แม่ใจวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

- ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่
เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูนิรันดร์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน และคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน และเป็นการสืบสานประเพณีของไทย