โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ใช้ลงใน ปพ.5) คลิกที่นี่ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่

 ตารางเรียนออนไซต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

 ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่

 สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่
 
 ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ในการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียน รร.แม่ใจวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

- ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่
เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับตัวแทนนักเรียนของห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลในการจัดทำกระทงสวยงาม เนื่องในวันลอยกระทง ปี2564

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับตัวแทนนักเรียนของห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลในการจัดทำกระทงสวยงาม เนื่องในวันลอยกระทง ปี2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ณ ลานพิธีการหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูู่หัว รัชกาลที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับ และกองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สพม.พะเยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด