ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม /// Welcome To Website Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่11 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่11 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ และ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่ของแผ่นดิน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกส่งเสริมรักการอ่านหนังสือ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเทศ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้ามาตรวจเยี่ยมและนิเทศ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม