ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม /// Welcome To Website Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ลิ้งค์ดาวน์โหลด!!! เกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการฯและคณะครูบุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณโดยรอบ หนองเล็งทราย