ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม /// Welcome To Website Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ประกาศ!!!  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  คลิกที่นี่

ประกาศ!!!  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี่ลิ้งค์ดาวน์โหลด!!! เกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันอังคาร ที่31 มกราคม 2566 พิธีปิดกิจกรรมภาคสนามการเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

วันอังคาร ที่31 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อม ครูวันดา วิลัย และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วม พิธีปิดกิจกรรมภาคสนามการเข้าค่ายของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา

 

วันอังคาร ที่31 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการ ให้กำลังใจ ครูและนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่31 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และนางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาท ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ครูและตัวแทนนักเรียนที่ไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ ห้องโสตฯทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพศศึกษา วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพศศึกษา วัยใส ใส่ใจสุขภาพ”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตฯ 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม