โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ใช้ลงใน ปพ.5) คลิกที่นี่ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไซต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่
ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ในการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียน รร.แม่ใจวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

- ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่
เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 พิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือและยุวกาชาด ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูผู้กำกับลูกเสือ คณะครูผู้นำยุวกาชาด และกองลูกเสือ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันจัดพิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือและยุวกาชาด แด่คุณครูสมชาติ สุโพธิ์ และคุณครูปรีชา ศรีชัยบุญสูง ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม