โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ตารางเรียนออนไซต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่
ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ในการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียน รร.แม่ใจวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศ ! รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี2564 คลิกที่นี่

ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่


 
เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันจันทร์ที่14 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่14 มิถุนายน 2564 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นายวิจิตร วงศ์ชัย และ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 อำเภอแม่ใจ ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเทอม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ นายพีรัช จันธิมา เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนใหม่ ของอำเภอแม่ใจ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหารมัธยมศึกษา รับนโยบายการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ คณะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ เพื่อรับนโยบายการบริหารสถานศึกษา ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ และ มอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึก แสดงความยินดี การรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา