ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม /// Welcome To Website Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันพุธที่ 6 กรกฎคม 2565 ผอ.สพม.พะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน

วันพุธที่ 6 กรกฎคม 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ณ ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายบำรุง สังช์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) อบจ.พะเยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นศูนย์เครือข่ายฯ และ ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานศูนย์เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ คุณครูกรรณิกา รัถยาธรรมกุล เป็นครูผู้ควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายฯนี้

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกำกับกองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับกองลูกเสือที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี2565 ณ ใต้ถุนอาคาร8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และได้นำคณะลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมบำเพ็ญประโยชน์เก็บใบไม้ เศษขยะ บริเวณรอบโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดย นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีในกิจกรรมครั้งนี้

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ” การอ่านจับใจความสำคัญ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางบานเย็น พรหมเผ่า นางกรรณิการ์ พรหมเผ่า และครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ” การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม