ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม /// Welcome To Website Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของชุมนุม ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ประกาศ!!!  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  คลิกที่นี่

ประกาศ!!!  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี่ลิ้งค์ดาวน์โหลด!!! เกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดพัฒนาการเรียนรู้ผสานทักษะศิลปะด้วย STEM

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 นายภักดี  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดพัฒนาการเรียนรู้ผสานทักษะศิลปะด้วย STEM โดย นายธนากร  พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรม รวมพลังแผ่นดิน "แม่ใจ รักษ์ดิน" ร่วมกับ อำเภอแม่ใจ

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 นายภักดี  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร  แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแผ่นดิน "แม่ใจ รักษ์ดิน" ร่วมกับ อำเภอแม่ใจ โดย นายพีรัช  จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในกิจกรรมนี้ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่สวนเกษตร ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 พิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายภักดี  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยในกิจกรรมได้มีการถ่ายรูปหมู่ พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน และท่านผู้อำนวยการฯ ยังได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ทั้งสองระดับชั้นที่จะสำเร็จการศึกษาครั้งนี้อีกด้วย