ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม /// Welcome To Website Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ไฟล์ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันอังคาร ที่13 กันยายน 2565 การประชุม “โครงการบริหารจัดการน้ำและสืบสาน รักษา ต่อยอดตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 70 พรรษา 700 ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง”

วันอังคาร ที่13 กันยายน 2565 นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียน ในเขตอำเภอแม่ใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน ใน “โครงการบริหารจัดการน้ำและสืบสาน รักษา ต่อยอดตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 70 พรรษา 700 ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ ได้มีการศึกษากิจกรรมแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 กิจกรรม การอบรมเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม การอบรมเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้านนวัตกรรม Best practice MWK INNOVATION แห่งศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย และรับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  ด้านนวัตกรรม  Best practice MWK INNOVATION แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 รร.แม่ใจวิทยาคม ร่วมงานชุมนุมยุวชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ หัวหน้าครูผู้นำยุวกาชาด นำคณะครูผู้นำยุวกาชาดและนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้คณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และมหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยการประกวดและการแข่งขันทางวิชาการเน้นในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การประกวดหนังสั้น เป็นต้น รวมไปถึงการจัดนิทรรศการความสำเร็จในการเรียนการสอนด้าน ICT ของ18 โรงเรียนในสังกัดสพม.พะเยาอีกด้วย