วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
หลักสูตร
กิจกรรม
E-Classroom
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ภาพบรรยากาศนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา ฝึกเขียนบัตรอวยพรแบบญี่ปุ่น นักเรียนสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากปีใหม่ของไทย
คลิ้กรูปดูเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ Food&Drink ของนักเรียนชั้น ม.4 รายวิชา อ31102 นักเรียนอิ่มอร่อยและสนุกสนานกับการประกอบอาหารด้วยตนเอง
คลิ้กรูปดูเพิ่มเติม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัน Japan Day 2013 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
คลิ้กรูปดูเพิ่มเติม
FLD Information
สารสนเทศ
กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาส มีการกล่าวอวยพรจากท่านผู้อำนวยการ  การร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และการแจกของขวัญจากซานตาครอส เมื่อเช้าของวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา


คลิ้กรูปดูเพิ่มเติม
กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี ณ สวนตุง และโคม เชียงรายวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 

รายงานผล คลิ้กที่นี่
คลิ้กรูปดูเพิ่มเติม
Mr. YOSHIYUKI  HARADA พร้อมด้วย Rotarian MATTSUMOTO จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นวันที่ 29 มกราคม 2557
คลิ้กรูปดูเพิ่มเติม