เครื่องมือและคำสั่งใช้งานใน Photoshop

อุปกรณ์มาคี์(Marquee Tools )เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ ของภาพตามต้องการ โดยมีให้เลือกโดยการคลิ๊กเม้า ค้างตรงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆด้านข้าง โดยจะมีแบบให้ เลือก ทั้ง สี่เหลี่ยม วงรี เส้นนอน เส้นตั้ง   อุปกรณ์เคลื่อนย้าย (Move Tool ) เป็น อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพ หรือบนชั้น Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่ไปในตำแหน่งต่างๆ
อุปกรณ์แลซโซ ( Lasso Tools) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้น ที่การทำงานแบบอิสระโดยเริ่มจากพื้นที่จากจุดเริ่มจน วนมาพบกันอีกครั้ง โดยตัดในลักษณะใดก็ได้รูปแบบ ใดก็ได้..แล้วต้องกลับมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นกันอีกครั้ง ซึ่งจะเกิดเส้น Selection ขึ้นมา.   อุปกรณ์เมจิควอนด์ ( Magic Wand Tool ) เป็นอุปกรณ์ให้เลือกพื้นที่ การทำงานเช่นกันโดยจะเลือกพื้นที่ที่มีสีโทนเดียว กันหรือมีสีโทนคล้ายๆกัน..ใช้ในการสร้างเส้น.. Selcetion เฉพาะพื้นที่
อุปกรณ์เพ้นท์สี (AirBrush Tool) ใช้พ้นสีที่เราเลือกบนพื้นที่ที่เรา ต้องการ ซึ่งลักษณะที่ได้จะเหมือนกับการพ่นด้วย Air Brush   อุปกรณ์ Paint Brus เป็นอุปกรณ์สำหรับการ วาดภาพและระบายสีซึงลักกษณะการใช้งานจริง ๆ จะมีให้เลือกใช้หลายตัว
อุปกรณ์รับเอร์สแตมป์ ( Rubber stemp Tool ) ลักษณะในการใช้ก็คล้าย กับตารยางนั้นแหละครับเป็นการคัดลอกชิ้นงานออกมา ลักษณะการใช้งานก็ไปคลิ๊กที่รูปภาพโดยให้กดปุ่ม Alt ค้างใว้ด้วยพูดอีกอย่างเป็นการโคลนนิ่งภาพนั้นเอง   อุปกรณ์ยางลบ ( Eraser Tool ) ก็ทำหน้าที่คล้าย..ยางลบนั้น แหละใช้ลบส่วนต่างๆของภาพที่เราไม่ต้องการ
อุปกรณ์ดินสอ ( Pencil Tool ) ลักษณะการทำงานก็คล้ายดินสอ ใช้วาดภาพ เป็น อุปกรณ์เครื่องมือแบบเดียวกับ Paint Brush   อุปกรณ์โฟกัส ( Blur Tool )เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพ ซึ่งจะประกอบด้วย Blur, Sharpen เลือกโดยการคลิ๊กเม้าค้างใว้
อุปกรณ์โทนนิ่ง ( Dodge Tool ) ใช้ในการปรับค่าโทนสีของ ภาพให้สว่างหรือมืด ซึ่งจะมีเครื่องมือให้เลือกอีกคือ Dodge,Burn,Sponge   อุปกรณ์ปากกา ( Pen tool )ใช้ในการสร้างเส้นภาพสำ หรับวาดภาพซึ่งจะสร้างเส้นตรงก่อนแล้วดัดให้ โค้งตามต้องการ
อุปกรณ์ไทป์ ( Type Tool ) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและใช้บ่อยด้วย ใช้สำหรับสร้างตักอักษรซึ่งสามารถนำมาจัดประกอบ ภาพได้ทันที โดยคุณสามารถเลือกสีได้ด้วยและมีให้ เลือก2แบบ ได้แก่ การสร้างตัวอักษรทึบและแบบ โปร่งเพื่อเติมสีทีหลังเหมาะสำหรับจะนำภาพ มาสร้างตัวอักษร   อุปกรณ์ไล่ระดับสี ( Linear Gradient Tool ) เป็นการระบายสีภาพโดย การไล่เฉดสีที่เราต้องการเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะมีให้ เลือกหลายลักษณะตามที่เราต้องการ

 

อุปกรณ์ถังสี ( Paint Bucket Tool ) ใช้ในการเท หรือละเลงสีระบายลง บนภาพหรือพื้นที่ที่ได้เลือกใว้ เหมาะกับการเทลงพื้น ที่ขนาดกว้าง   อุปกรณ์ดูดสี ( Eyedropper Tool ) เป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มีอยู่ใน ภาพเพื่อนำสิ่งนั้นไปใช้ในบริเวณอื่นโดยจะถือเป็น Foreground Corlor
อุปกรณ์แฮนด์ ( Hand Tool ) เป็นเครื่องมือใช้เลื่อนภาพบนจอ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ขยายภาพล้นหน้าจอ แล้วเท่านั้น   อุปกรณ์แว่นขยาย ( Zoom Tool ) ใช้ในกรณีที่เราต้องการ ที่จะย่อ / ขยายภาพในจอ หรือ ขยายเพื่อจะได้ทำ ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

 NEXT  anipurple06_next.gif เริ่มต้น..เรียนรู้กับงานการใช้งาน  Photoshop