เรามารู้จักกับส่วนต่างๆของโปรแกรม Adobe Photoshop กันเถอะ


                                     

          โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานกราฟิคที่นิยมกันที่สุดในโปรแกรมต่างๆโดยโปรแกรม ฯ              
          สามารถสร้างงานกราฟฟิคออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสร้างแบบ อักษรลักษณะต่างๆ และอีกสามารถใช้ใน
          การตกแต่งแต่งภาพอีกด้วย รวมทั้ง Effect ต่างๆทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ซ้ำกันและอีกทั้งยังสร้างความโดดเด่นให้กับ
          ชิ้นงานอีกดวย   ซึ่งจะประกอบด้วย
ส่วนต่างของโปรแกรม ดังนี้


             
   ส่วนที่1
                 เรียกกันว่า Menu bar เป็นส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรมก็จะประกอบด้วย

                           
File , Edit , Image , Layer , Select  ,  Filter , View  , Window  , Help 

                            

                 1.File หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์รูปภาพต่างๆ
                 2.
Edit หมายถึง คำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขลักษณะของรูปภาพและ Image ต่างๆ
                 3.
Image หมายถึง คำสั่งการจัดการรูปภาพและ Image ต่างเช่น การเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนขนาด
                 4.
Layer หมายถึง ชั้นหรือลำดับของรูปภาพและวัตถุที่เราต้องการจะทำ Effects
                 5.
Select  เป็นคำสั่งการเลือกพื้นที่หรือส่วนต่างของรูปภาพและวัตถุในการที่จะเล่น Effects ต่างๆ
                 6.
Filter เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ
                 7.
View เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
                 8.
Window  เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ
                 9.
Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น

               
                  
ส่วนที่  2
 

    

 

คือส่วนของอุปกรณ์ต่างที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างหรือใช้ในการตกแต่งภาพส่วนวิธีการใช้เราสอนในบทเรียนต่อไปในกราเรียกอุปกรณ์เราสามารถเรียกได้โดยมาที่ window ---> Show Tools เมื่อเราคลิ๊กที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งค้างใว้ก็จะเห็นอุปกรณ์นั้นจะมี หลายแบบให้เราเลือกโดยการสังเกตจากเครื่องหมายจุดสามเหลี่ยม บนตัวอุปกรณ์ และเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กก็จะปรากฏOption ของอุปกรณ์นั้นขึ้นมา จะมีให้เลือก Option ต่าง

              
               
ส่วนที่  3                
               เป็นส่วนของพื้นที่ของไฟล์ใหม่ที่เราจะมาเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานเราสามารถสร้างโดยคำสั่ง File --> New
 
                                                

                                                        เมื่อสร้างไฟล์ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ.
                                ก็จะมี Name คือ การตั้งชื่อหัวข้อเหนือไฟล์  
                                Image SiZe คือ การกำหนดขนาดของภาพวึ่งประกอบด้วย 
                                Width และ Height   = ขนาดความสูง และ ความกว้างของภาพ
                                พื้นที่ Mode = เป็นการกำหนด Mode สี แบบมาตรฐานจะเป็น RGB Color
                                 Contents ก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังประอบด้วย
                                White (สีขาว) , Background Color (สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)

 

            ส่วนที่  4
                       อุปกรณ์ควบคุมลำดับชั้นการทำงานของรูปภาพและวัตถุ    
   

 

 ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมฯ ขึ้นมาก็จะพบอุปกรณ์นี้จะเรียกกันว่า Layer  Layer เป็นอุปกรณ์คุมควบลำดับชั้นของ Image หรือ รูปภาพ

                  

เมื่อเรานำ Image มาวางซ้อนกันหลายๆอันก็จะเกิด Layer ขึ้นมาเราสามารถ ตั้งชื่อ Layer นั้นได้และสลับ Layer ได้จะมี Backgound อยู่ด้านล่างสุดเสมอ...


  
HOME
  anipurple06_back.gif                   NEXT  anipurple06_next.gif  เครื่องมือและคำสั่งใช้งานใน Photoshop