ลายกนกสามตัว

กนกสามตัว หรือเรียกว่า กนกนาง “นาง เท่ากับ แม่” รวมความแล้วเท่ากับ แม่กนก  กนกสามตัว คือ แม่บทของลายไทย ที่บรรจุ ก้าน เถา กาบใหญ่ กาบเล็ก กลีบเลี้ยง ตัวกนกและยอดกนกไว้อย่างครบถ้วน และยังรวมตัวกนกทุกชนิดทุกแบบเอาไว้ด้วย

         ขั้นตอนที่ 1                                                           ขั้นตอนที่ 2                                                         ขั้นตอนที่ 3                                                 ขั้นตอนที่ 4

bullet03_redsign.gif กลับหน้าหลัก                  

                                                                                                                                                                                      ที่มา…ศึกษาศิลปลายไทย…มานะ  ทองสอดแสง