bullet03_redsign.gif  การออกแบบ

 bullet03_redsign.gif  ทฤษฎีสี     

 bullet03_redsign.gif  การออกแบบอักษร

 bullet03_redsign.gif  การเขียนอักษรหัวตัด 

 bullet03_redsign.gif  ลายกนกสามตัว

 การใช้งาน Photoshop
 
bullet03_redsign.gif ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น

 bullet03_redsign.gif หนองเล็งทราย แม่ใจ

 bullet03_redsign.gif ประเภทของศิลปะ

 bullet03_redsign.gif  ศิลปะตะวันตก

 bullet03_redsign.gif  ศิลปะไทย    

 bullet03_redsign.gif  นาฏศิลป

 

นักเรียนแกนนำ ชุมนุมศิลปะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศิลปินรุ่นเยาว์ สานฝันสู่ศิลปกรรมร่วมสมัย จัดโดยสำนักวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2549 ณ วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา     

 

  ผลงานศิลปะนักเรียนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม บางส่วน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสร้างสรรค์ "การ์ดแนะนำตนเอง"   ปีการศึกษา 2555-2556
                                  
<<ภาพผลงาน>> 

ผลงานศิลปะนักเรียนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม "'งานออกแบบสร้างสรรค์" ไม่จำกัดเทคนิคและสี     ปีการศึกษา 2555
                                 
<<ภาพผลงาน>> 

รูสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ ได้รับรางวัล สพฐ. OBEC AWORD ระดับภาคเหนือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ครูนิรันดร์ หงษ์ทอง และ ครูคนึงนิจ จอมมูล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากสำนักงานคุรุสภา  เนื่องในงานวันครู วันที่ 16  มกราคม 2556                    <<ภาพกิจกรรม>>

bullet03_redsign.gif ผลงานศิลปะนักเรียนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เทคนิค Computer Graphic  หัวข้อ "พะเยาเมืองน่าอยู่"  ปีการศึกษา 2552    
                                            
<<ภาพผลงาน>>

bullet03_redsign.gifรูสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากสำนักงานคุรุสภา 
bullet03_redsign.gifครูนิรันดร์ หงษ์ทอง รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เนื่องในงานวันครู วันที่ 16  มกราคม 2555                                  <<ภาพกิจกรรม>>  

bullet03_redsign.gif รูสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ รับรางวัล คุรุสภาดีเด่น ของจังหวัดพะเยาและรางวัลครูเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จากนายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ วันที่ 16  มกราคม 2554  ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
bullet03_redsign.gif ครูนิรันดร์  หงษ์ทอง รับรางวัล ครู Master teacher
bullet03_redsign.gifครูคนึงนิจ  จอมมูล รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากนายอำเภอแม่ใจ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ วันที่ 16  มกราคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ 
                                       
<<ภาพกิจกรรม>> 

 

นางสาวเรณู  สอยดาว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ปลาย
 นางสาวดารุณี  สุวรรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ที่จังหวัดเชียงราย                
<<ภาพผลงาน>>
 
 

ครูสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ รับรางวัล ครูเกียรติยศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จาก นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ จังหวัดพะเยา วันที่ 16  มกราคม 2553 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
                                                 
<<รูปภาพ>>

 ประมวลภาพกิจกรรมเข้าต่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่าย "Ho'_Indy 53" และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่  จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา
                               
 <<ภาพกิจกรรม>>
  

011.jpg


 ผลงานศิลปะนักเรียนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เทคนิค Computer Graphic  หัวข้อ "
พะเยาเมืองน่าอยู่"
                                   
<<ภาพผลงาน>> 

ครูสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ รับรางวัล สื่อดีเยี่ยม ประเภทสื่ออื่น (สื่อผสม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 ในงานมหกรรมทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
 วันที่ 19 ก.พ.50 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม <<รูปภาพ>>

                      anired05_next.gif   คึตะการล้านนา   /   ภาพวาดศิลปินไทย  /  หอมรดกไทย  / มาลัยไทย   

                      anired05_next.gif   ดนตรีไทย /  นาฏศิลปไทย  / อนุรักษ์ไทย  / สล่าล้านนา  /  ล้านนาไทย

                      anired05_next.gif   สยามอนุรักษ์ /   เวลคัมทูไทย   /   สยามเมโลดี้  / ไทยคิดส

bullet03_redsign.gif โครงสร้างกลุ่มสาระศิลปะ

bullet03_redsign.gif วิสัยทัศน์ , พันธกิจ

bullet03_redsign.gif โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น

bullet03_redsign.gif โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย

bullet03_redsign.gif ภาระงานบุคลากรกลุ่มสาระ

bullet03_redsign.gif สรุปโครงการประจำปี 2553

bullet03_redsign.gif สรุปโครงการประจำปี 2554

bullet03_redsign.gif สรุปโครงการประจำปี 2555

bullet03_redsign.gif สรุปโครงการเรียนฟรี ปี 53

bullet03_redsign.gif สรุปโครงการเรียนฟรี ปี 55

 

 hot link  ไทยรัฐ
   hot link
  เดลินิวส์
   hot link
  คม ชัด ลึก
   hot link
  ข่าวสด
   hot link
  กรุงเทพธุรกิจ
   hot link
  ฐานเศรษฐกิจ
   hot link
  แนวหน้า
   hot link
  ผู้จัดการ
   hot link
  อ.ส.ม.ท    
   hot link
  สยามกีฬา   

 

Webmaster : kru_somboon  : k_sb2000@hotmail.com
การแสดงผลดีที่สุด 800*600 พิกเซล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
http://maechai.ac.th/art/index.htm
ถนนพหลโยธิน 14 หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โทรศัพท์ 0-5449-9023 -24  โทรสาร 0-5449-9332 
Update