ทฤษฎีสี (COLOR THEORY)
     
เมื่อกล่าวถึงสีโดยทั่วไปแล้วย่อมเข้าใจ และรู้ได้ทันทีว่า หมายความถึงสิ่งใดเพราะมนุษย์เราตามปกติได้คลุกคลี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสี มาโดยตลอดตั้งแต่วัยเด็กจนเติบใหญ่ นอกจากนั้นยังนำเอาสีมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตอีกด้วย และในบรรดาสีที่มีอยู่มากมายในสีของธรรมชาติก็ดี หรือสีที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ก็ดี ในวงการศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสี ได้ทำการแยกลักษณะของสีออกเป็นขั้น ๆ และกำหนดซึ่งเรียกเพื่อความเข้าใจร่วมกันคือ

       
สี (COLOR) ในภาษาอังกฤษกำหนดเป็นชื่อที่ใช้เรียกโดยทั่วไปแบบสากล มีความหมายกว้างขวาง ไม่จำเพาะเจาะจงหรือกำหนดให้ชัดเจนลงไป

คำจำกัดความของสี
         
1. แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้
            
2. แม่สีที่เป็นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ำเงิน
            
3. สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี

คุณลักษณะของสี
             
สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน
             สีอ่อนหรือสีจาง
(TINT) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพู
             สีแก่
(SHADE) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดำ เช่น สีน้ำตาล

บทเรียนออนไลน์...โดย..นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์  ครูชำนาญการพืเศษ

3d_basic_click.gif