1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
14 หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
Tel. 054-499023 www.maechai.ac.th
Design by KruMan BizCom


จำหน่ายชาเจียวกู่หลานแพคละ 35 บาท ติดต่อครูมนตรี รอตเสวก 054-499023 ต่อ 32