สื่อการสอนของคณะครู
กลุ่มการงานอาชีพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
  สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา โครงงาน 1 เรื่อง รู้จักโครงงาน โดย คุณครูเยาวเรศ สุรีรัตน์ CLICK!!!
  สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา การนำเสนอข้อมูลบนเครื่องข่าย เรื่อง เริ่มต้นสร้างบล็อก โดย คุณครนุสรา ปัญญานะ CLICK!!!
  สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 เรื่อง ระบบเพื่อการตัดสินใจ โดย คุณครูณฐกร ขุ่ยคำ CLICK!!!
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp (คุณครูวิไลรัตน์ พระสุข โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว) CLICK!!!
   
   

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก