ข่าวสารและภาพกิจกรรม
 

.:: ประมวลภาพวันภาษาไทยแห่งชาติ

.:: ประมวลภาพวันสุนทรภู่

 
.:: ประมวลภาพโครงการรักการอ่าน
 
.:: ประมวลภาพผลงานความเป็นเลิศภาษาไทย
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36