ข่าวสารและภาพกิจกรรม
 

คุณครู รชยา ศิริเทพ
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

     รายชื่อ กิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
รายชื่อนักเรียน

 

 
 
         
 

.:: งานกิจกรรมชุมนุม ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36